KYRKKLOCKOR

Kyrkklockan är den klocka som vi återfinner i anslutning till kyrka, då främst i kyrkans klocktorn eller i en klockstapel eller kampanil vid kyrkan. Inom kristendomen används kyrkklockan för att kalla till gudstjänst och den ringer likaså vid begravningar, böner, bönetimmar och åminellsehögtider. Dessutom har kyrkklockan en roll inom gammal folktro som en bortdrivare av onda väsen och makter. Eftersom klockan är väldigt stor, tung och massiv har den en ofta kraftig klang som kan höras på mycket långt avstånd, ibland över en mil.

Kommentarer inaktiverade.